% z dane Podmienky pomoci Home. Naše stanovy. Podmienky pomoci. Verejné zbierky. Pomôžte. Pomohli ste. Zapojte sa. Kontakt. Naše stanovy Pomohli ste Zapojte sa

Aktuálne oznamy


1.1.2016

Dňa 11.1.2016 sa začína verejná zbierka pre Denisa OČKA pod číslom SVS-OVS3-2015/030120 zapísaná MV SR  pod č. 000-2015-030120 dňa 26. októbra 2015. Prispieť môžte kúpou pera v mestách SR od dobrovolníkov za 1,50€, alebo vkladom na účet.


1.1.2016

Dňa 1.1. 2016  sa začína verejná zbierka pod číslom SVS - OVS3- 2015/030120, zapísaná na MV SR pod číslom 000-2015-030120, na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia a rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ktorej výnos bude použitý na území SR pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

A) zasielaním  dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 1.januára  2016 do 31. Októbra 2016

B) predajom predmetov  od 1 januára 2016 do 31 októbra 2016, v cene ktorých je započítaný príspevok vo výške 1 € z ceny predmetu, občianske združenievedie  vedie evidenciu o predmetoch určených na predaj a takto získané príspevky za každý kalendárny mesiac  trvania zbierky  vloží na osobitný účet  do 15 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Číslo osobitného účtu  zbierky na zhromažďovanie penazí  je Tatrabanka 2941012475&/1100, náklady zbierky nesmú presiahnuť 25% z hrubého výnosu zbierky.  


**********************************************************************************************************

2016

**********************************************************************************************************


28.5.2015

Dňa 1. Júna 2015 sa začína verejná zbierka pod č. SVS-OVS3-2014/031878 zapísaná MV SR pod č. 000-2014-031878 pre Katku Takácsovú z Kajalu.


4.1.2015

Dňa 5. Januára 2015 sa začína verejná zbierka pod č. SVS-OVS3-2014/031878 zapísaná MV SR pod č. 000-2014-031878 pre TOMÁŠKA MARTVOŇA z Námestova.


3.1.2015  POZOR!!!

Došlo k zmene účtu pre rok 2015!

Nové číslo účtu je: 2945462836/1100


2.1.2015

MV SR SVS OVVS zapísalo dňa 8. decembra 2014 verejnú zbierku pod č. SVS-OVS3-2014/031878 dd registra verejných zbierok pod číslom  000-2014-031878.

Konať sa bude na území celej SR vo vybraných dňoch od 05. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Viac info na www.minv.sk


8.9.2014

Verejná zbierka

Od 8.9.2014 do 31.12.2014 zapísaná na MV SR dňa 20. 8.2014 pod číslom SVS-OVS3-2014/022073, predajom predmetov – pier z logom o.z. „Šťastné srdce“ ktorého cena za jeden kus je 1€. Vyzbierané peniaze budú použite pre Mišku Chovanovú zo Zvolena. Perá si možte zakúpiť prostredníctvom našich dobrovoľníčok vo vybraných mestách

SR.


25. 8. 2014

MV SR SVS OVVS zapísalo dňa 25.8.2014  verejnú zbierku pod č. SVS-OVS3-2014/022044.

do registra zbierok pod číslom 000-2014-022044.

Konať sa bude pre Adama Maxiana zo Serede od 2. Septembra do 22. Septembra 2014,

Viac informácií na www.minv.sk alebo TU.


23. 6. 2014 Dôležitý oznam

K dnešnému dňu evidujeme už vyše 50 žiadostí o príspevok, ktpré spĺňajú naše podmienky. Keďže naše o.z. získava peniaze formou verejných zbierok a proces získavania finančných prostriedkov je veľmi zdĺhavý, nieje v našich silách tak veľkému množstvu žiadostí vyhovieť v krátkom časovom úseku. Na základe tejto situácie, už neprijímame žiadne nové žiadosti až do odvolania. Za pochopenie ďakujeme.


27. 8. 2013 Prosíme všetkých darcov, ktorí prispievajú našim dobrovoľníkom, aby finančné čiastky vhodili VŽDY priamo do pokladničky a NIKDY nedávali do ich rúk. Predídte tým zneužitiu príspevku.